• Tiếng Việt
Home Thẩm mỹ Ngực Căng tức ngực sau khi nâng ngực có "bất ổn" hay không? Căng tức ngực sau nâng ngực sẽ hết trong 2 tuần sau phẫu thuật. Quá trình hồi phục sau nâng ngực sẽ diễn ra trong 1 tháng sau phẫu thuật

Căng tức ngực sau nâng ngực sẽ hết trong 2 tuần sau phẫu thuật. Quá trình hồi phục sau nâng ngực sẽ diễn ra trong 1 tháng sau phẫu thuật

Căng tức ngực sau nâng ngực sẽ hết trong 2 tuần sau phẫu thuật. Quá trình hồi phục sau nâng ngực sẽ diễn ra trong 1 tháng sau phẫu thuật

Căng tức ngực sau nâng ngực sẽ hết trong 2 tuần sau phẫu thuật. Quá trình hồi phục sau nâng ngực sẽ diễn ra trong 1 tháng sau phẫu thuật