• Tiếng Việt
Home Cấy mỡ Cấy mỡ mặt bao lâu thì đẹp - hết sưng và phục hồi hoàn toàn? 1-2 tuần sau khi cấy mỡ mặt sẽ hết sưng, bầm tím

1-2 tuần sau khi cấy mỡ mặt sẽ hết sưng, bầm tím

1-2 tuần sau khi cấy mỡ mặt sẽ hết sưng, bầm tím

1-2 tuần sau khi cấy mỡ mặt sẽ hết sưng, bầm tím