• Tiếng Việt
Home Thẩm mỹ Ngực Dáng ngực đông tây là gì? Có nên phẫu thuật để cải thiện? Dáng ngực đông tây là dáng ngực có phần nhũ hoa hướng về hai phía, khoảng cách bầu ngực khá xa nhau

Dáng ngực đông tây là dáng ngực có phần nhũ hoa hướng về hai phía, khoảng cách bầu ngực khá xa nhau

Dáng ngực đông tây là dáng ngực có phần nhũ hoa hướng về hai phía, khoảng cách bầu ngực khá xa nhau

Dáng ngực đông tây là dáng ngực có phần nhũ hoa hướng về hai phía, khoảng cách bầu ngực khá xa nhau