• Tiếng Việt

Gò má có thể bị lệch nếu nhai quá nhiều

Gò má có thể bị lệch nếu nhai quá nhiều

Gò má có thể bị lệch nếu nhai quá nhiều