• Tiếng Việt

bac-si-co-tay-nghe-cao-se-han-che-duoc-cac-bien-chung

Bác sĩ có tay nghề cao sẽ hạn chế được các biến chứng

Bác sĩ có tay nghề cao sẽ hạn chế được các biến chứng