• Tiếng Việt

Tay nghe bac si cang cao thi chi phi hut mo cang dat

Tay nghề bác sĩ càng cao thì chi phí hút mỡ càng đắt

Tay nghề bác sĩ càng cao thì chi phí hút mỡ càng đắt