• Tiếng Việt
Home Thẩm mỹ Mông Nâng mông bao lâu thì lành? Bao lâu thì ngồi được? Trong 1-3 ngày sau khi phẫu thuật không được nằm ngửa hoặc ngồi

Trong 1-3 ngày sau khi phẫu thuật không được nằm ngửa hoặc ngồi

Trong 1-3 ngày sau khi phẫu thuật không được nằm ngửa hoặc ngồi

Trong 1-3 ngày sau khi phẫu thuật không được nằm ngửa hoặc ngồi