• Tiếng Việt
Home Thẩm mỹ Mặt Nâng mũi Sụn Sườn bao lâu thì lành, bao lâu thì đẹp? Khoảng 1 tháng, mũi sẽ lành hoàn toàn và bắt đầu ổn định | Nâng mũi sụn sườn bao lâu thì lành, bao lâu thì đẹp?

Khoảng 1 tháng, mũi sẽ lành hoàn toàn và bắt đầu ổn định | Nâng mũi sụn sườn bao lâu thì lành, bao lâu thì đẹp?

Khoảng 1 tháng, mũi sẽ lành hoàn toàn và bắt đầu ổn định | Nâng mũi sụn sườn bao lâu thì lành, bao lâu thì đẹp?

Khoảng 1 tháng, mũi sẽ lành hoàn toàn và bắt đầu ổn định | Nâng mũi sụn sườn bao lâu thì lành, bao lâu thì đẹp?