• Tiếng Việt

Nâng mũi sụn sườn có bị teo lại không?

Nâng mũi sụn sườn có bị teo lại không?

Nâng mũi sụn sườn có bị teo lại không?