• Tiếng Việt
Home Thẩm mỹ Ngực Thu nhỏ quầng nhũ hoa bao lâu thì cắt chỉ? Thời gian cụ thể Khoảng 10 ngày sau thu nhỏ quầng nhũ hoa là có thể cắt chỉ

Khoảng 10 ngày sau thu nhỏ quầng nhũ hoa là có thể cắt chỉ

Khoảng 10 ngày sau thu nhỏ quầng nhũ hoa là có thể cắt chỉ

Khoảng 10 ngày sau thu nhỏ quầng nhũ hoa là có thể cắt chỉ