• Tiếng Việt
Home Thẩm mỹ Ngực Treo sa trễ có cho con bú được không? Có bị xệ ngực không? Sau khi treo sa trễ cho con bú vẫn có nguy cơ bị chảy xệ

Sau khi treo sa trễ cho con bú vẫn có nguy cơ bị chảy xệ

Sau khi treo sa trễ cho con bú vẫn có nguy cơ bị chảy xệ

Sau khi treo sa trễ cho con bú vẫn có nguy cơ bị chảy xệ